Как да спрем директния дебит към банковата ни сметка по задължение към бърз кредит

Когато предоставите данните за дебитната или кредитната си банкова карта на компания-кредитор, това е един вид аналог на „директен дебит“.
Този процес функционира като директния дебит, но може да е много трудно да бъде отменен и не се предлагат никакви гаранции, в случай, че дължимата сума или падежната дата бъдат променени. Това значи, че компаниите могат да ви удържат толкова пари от сметката, колкото те преценят и то без да се налага да ви уведомяват предварително за това си решение.

Понякога тази разновидност на директния дебит се използва за заплащане членството към някой фитнес клуб или за абонамента ви за дадено списание, но най-често е използван от фирмите, които отпускат бързи кредити.

Ставали сме свидетели на множество случаи, в които компаниите за бързи кредити отказват да прекратят този вид директен дебит, дори ако е ясно, че потребителят изпитва сериозни затруднения с плащането на вноските си и вече ни е посетил, за да потърси помощ.

Виждали сме и случаи, в които обслужващата банка на потребителя казва, че не е в състояние да спре изтеглянето на пари от сметката им. Това води до сериозни финансови затруднения за много от клиентите ни и в повечето случаи означава, че ще имсе налага да изплатят бързите си кредити вместо да успеят да посрещнат далеч по-неотложните си, ежемесечни разходи.

В този сайт ще разгледаме какво точно означава за някои, който е сериозно финансово затруднен, да излаща бърз кредит.
Имаме повече информация относно прекратяването на тази разновидност на директния дебит, публикувана на официалния ни уебсайт.

Прекратяване тази разновидност на директния дебит

В правото сте си да я прекратите с помощта на обслужващата ви банка чрез изпращане на имейл или чрез телефонно обаждане, в случай, че не сте в състояние да плащате повече. Когато се обадите в банката си, помолете сътрудникът, с когото разговаряте, да запише желанието ви за прекратяване на директния дебит. Не забравяйте да поискате името на сътрудника, с когото разговаряте, и си запишете датата и часът, в който сте се обадили. Някои банки може да ви прехвърлят към сътрудник от конкретен отдел, който да удовлетвори искането ви.